Thông báo chốt danh sách cổ đông
19/03/2015

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Chi tiết xem file đính kèm:

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Danh sách chốt cổ đông

 

Liên kết

  • Bảng quảng cáo
  • Bảng quảng cáo
  • Bảng quảng cáo
  • Bảng quảng cáo