Hội nghị BCH Công Đoàn TCT Sông Đà khóa X ( mở rộng )
31/07/2013

Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2013, ngày 19 tháng 7 năm 2013 tại trụ sở TCT Sông Đà, Công đoàn TCT đã tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn TCT mở rộng ( Kỳ họp thứ tư) với các nội dung : Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm - Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013; Tổng kết công tác tài chính Công đoàn năm 2012 và Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam .

Thành phần tham dự Hội nghị là các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn TCT; Các đồng chí Chủ tịch ( Phó Chủ tịch), Kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc; các đồng chí là ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn TCT và cán bộ chuyên trách Công đoàn TCT.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đồng chí Phạm Công Bổng – Phó Bí thư Đảng ủy , thành viên Hội đồng thành viên TCT.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức 6 tháng đầu năm ; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo Tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013. Tại hội nghị , các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến bổ sung, làm rõ về tình hình khó khăn tại các đơn vị như: thiếu việc làm; trả lương chậm; chậm mua thẻ bảo hiểm y tế; khó khăn trong việc tổ chức thi nâng bậc cho công nhân thợ bậc cao và nêu các biện pháp để khắc phục những khó khăn, làm tốt công tác thực hiện chế độ chính sách cho người lao động để họ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2013. Một số ý kiến khác đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác tài chính công đoàn. Đặc biệt từ năm 2013 thực hiện Luật Công đoàn 2012, kinh phí công đoàn sụt giảm từ 60-70%, do vậy các cấp công đoàn phải khẩn trương xây dựng quy định chi tiêu nội bộ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực hiệu quả, tranh thủ sự ủng hộ của chuyên môn. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn TCT đã quyết định thưởng cho 13 CĐCS với tổng số tiền 51 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2012.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam và đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Đảng ủy TCT đã phát biểu tại hội nghị, các đồng chí đã đánh giá cao về vai trò của tổ chức công đoàn từ TCT đến các cơ sở trong thời gian qua, đã phối hợp tốt với chuyên môn để có nhiều biện pháp khắc phục những khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn và thực hiện chăm lo tốt các chế độ, chính sách cho người người lao động. Đồng chí Phạm Văn Quản- Chủ tịch Công đoàn TCT đã nêu những tồn tại trong 6 tháng đầu năm cần phải khắc phục và nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Công đoàn TCT trong 6 tháng cuối năm 2013 như sau: 
1- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng bộ TCT Sông Đà về thực hiện nhiệm vụ SXKD, tái cấu trúc doanh nghiệp.
2- Tập trung cho công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho các cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên tại các khu vực, công trình trọng điểm.
3- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.
4- Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và các Văn bản pháp luật khác mới ban hành liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn.
5- Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Sông Đà và Ban Tổ chức nhân sự TCT tổ chức Hội thi thợ giỏi; thi nâng bậc cho thợ bậc cao.
6- Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua tại các công trường trọng điểm : Thủy điện Lai Châu; TĐ Huội Quảng; TĐ Đồng Nai 5, TĐ Xekaman1…
7- Tích cực kiểm tra, đối chiếu đôn đốc các đơn vị thực hiện nghĩa vụ trích nộp kinh phí, đoàn phí còn nợ Công đoàn TCT.
8- Các CĐCS tích cực vận động CB CNV và người lao động của đơn vị dành 1 ngày lương ủng hộ “Quỹ Sông Đà” và chủ động trao đổi với chuyên môn chuyển tiền ủng hộ về TCT để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.